• Rekrutacje

 • Doradztwo personalne

 • Warsztaty rynku pracy

Osiem sposobów, aby Twoi pracownicy byli lojalni

Czym jest lojalność ?

Lojalność to w najprostszych słowach wzajemna wierność osób, której fundamentem są zaufanie
i uczciwość w kontaktach międzyludzkich. Zdobycie lojalności pracownika jest trudne, niekiedy czasochłonne i wymaga ciągłej czujności. Co więcej lojalność pracownika nie jest dana pracodawcy raz na zawsze, co oznacza, że należy o nią nieustannie zabiegać.

8 sposobów na zbudowanie lojalność Pracownika?

W wielu firmach nadal panuje przekonanie, że lojalność można zdobyć wyłącznie poprzez finansową motywację pracowników. Warto jednak pamiętać, że (najczęściej) zawsze znajdzie się pracodawca, który zaoferuje wyższe stawki. W jaki więc sposób pracować, by uczynić pracownika „ambasadorem” naszej marki? Poniżej przedstawiamy kilka porad dotyczących budowania lojalności w organizacji.

 1. Najważniejsza jest… atmosfera.
 • Firma musi stworzyć atmosferę, która niesie dla pracownika wyzwania, lecz umożliwia także stworzenie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami. Wspominając o atmosferze warto wspomnieć o idei work-life balance, która ma coraz więcej zwolenników i jest wdrażana
  w coraz większej ilości firm. Work-life balance jest pojęciem niezwykle szerokim, jednak zgodnie z tą koncepcją pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.
 1. Określ cel i misję.
 • Lojalny pracownik to taki, który zna cel i misję firmy i – co najważniejsze – czuje, że zadania przed nim stojące zbliżają organizację do ich osiągnięcia. Budowanie lojalności zatem to budowanie w pracownikach poczucia, że są oni zaangażowani w realizację priorytetów
  i wartości firmy, a zatem, że są potrzebni organizacji.
 1. Udzielaj profesjonalnej informacji zwrotnej (feedback)
 • Jeżeli dyrektor nie dzieli się informacjami z pracownikami (zwłaszcza dotyczącymi różnych aspektów ich pracy) i nie pozwala im podejmować decyzji, jakość ich pracy będzie się obniżać.
 • Brak informacji zwrotnej powoduje również, że pracownicy nie będą mieli powodów, aby wykazać się kreatywnością i inicjatywą w ramach powierzanych obowiązków.
 1. Pytaj pracowników o ich pomysły.
 • Zapytaj ich, czy mają pomysły na rozwój firmy, reklamę, pozyskiwanie nowych klientów itp. Jeśli będą one interesujące spróbuj zaangażować autorów tych pomysłów w ich wykonanie
  i wdrożenie.
 1. Nie traktuj zwolnień jako sposobu na obniżenie kosztów.
 • Trudno, aby pracownicy byli lojalni wobec firmy, która nie jest lojalna w stosunku do nich
  i postrzega ich jako siłę roboczą i „koszty stałe”. Zwolnienia mające obniżyć koszty, bardzo często obniżają morale pracowników. W obawie o dalsze redukcje zaczynają oni szukać nowej pracy.

 

 1. Stwórz możliwości dalszego rozwoju.
 • Ludzie chcą się rozwijać. Jeżeli firma nie stworzy pracownikom możliwości rozwoju, ci zaczną odchodzić. Zapewnij im dofinansowanie na podyplomowe studia i dodatkowe szkolenia, które przyczynią się do podwyższenia ich umiejętności i pomogą firmie. Co więcej, pracownicy korzystający z tego typu wsparcia zaciągają niepisane zobowiązanie do „zrewanżowania” się organizacji w postaci lojalności, zaangażowania i identyfikacji z firmą.
 • Pamiętaj, że pomoc i otwieranie dalszych możliwości rozwoju nie powinny dotyczyć wyłącznie pracowników z potencjałem na funkcje kierownicze, ale obejmować wszystkich pracowników firmy.

 

 1. Pokaż, że zależy ci na budowaniu zespołu.

 

 • To zadziwiające, jak wielu pracowników przyznaje, że menedżerowie nie znają ich imion, zainteresowań, a nawet ich stanowisk w firmie. Pracownik, który czuje się anonimowy dla pracodawcy nie będzie pracownikiem lojalnym.
 • Jako menedżer powinieneś posiadać wiedzę o każdym z pracowników jako o człowieku – czy gra na instrumencie muzycznym, uprawia sport, posiada zwierzęta albo lubi podróżować?
 1. Stwórz kulturę opartą na zespole.
 • Niektóre firmy organizują wspólne imprezy, zawody sportowe, tworzą kluby zainteresowań
  w ramach których pracownicy mają okazję się zintegrować, lepiej się poznać, a czasem nawet odkryć drzemiący w nich potencjał czy zdolności.
‹‹ WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY